Xuất bản thông tin

null Người phát ngôn của Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc và các xã, phường

Trang chủ Hợp tác quốc tế

Người phát ngôn của Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc và các xã, phường

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ Thanh Tùng

UBND TP. Sa Đéc

Chủ tịch

0918.055.686

vttungubsadec@gmail.com

Nguyễn Văn Trường

UBND P.An Hòa

Chủ tịch

0919.702.566

nvtruong.tpsd@gmail.com

Phan Toàn Thắng

UBND Phường 1

Chủ tịch

0907.475.113

ptthang.p1@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Loan

UBND Phường 2

Chủ tịch

0918.257.865

ntkloan1971@gmail.com

Trần Quang Minh

UBND Phường 3

Chủ tịch

0913.640.654

tranquangminhp3@gmail.com

Nguyễn Thành Kiệt

UBND Phường 4

Chủ tịch

0902.390.716

thanhkietsadec@gmail.com

Nguyễn Văn Bé Ba

UBND xã Tân Khánh Đông

Chủ tịch

0948.001.389

nguyenvanbebatkd@gmail.com

Phan Văn Thiện

UBND xã Tân Phú Đông

Chủ tịch

0918.693.892

phanvanthiensadec@gmail.com

Võ Minh Thông

UBND phường Tân Quy Đông

Chủ tịch

0909.746.934

vominhthong1966@gmail.com

Lâm Khắc Việt

UBND xã Tân Quy Tây

Chủ tịch

0913.669.818

lamkhacviet77@gmail.com