Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự thực hành xét tuyển viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim

Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự thực hành xét tuyển viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim

Căn cứ Quyết định số 101 /QĐ-VQG, ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thực hành phỏng vấn, như sau:

1. Thí sinh được triệu tập: Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2022 theo Quyết định số 101/QĐ-VQG,  ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim (đính kèm Quyết định).

2. Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

3. Địa điểm: Tại trụ sở Vườn Quốc gia Tràm Chim, khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Lưu ý: Khi tham dự thực hành phỏng vấn thí sinh phải đi đúng thời gian thông báo và mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: https://vqgtc.dongthap.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Vườn Quốc gia Tràm Chim./.

Văn bản đính kèm

+ Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức

+Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thực hành xét tuyển viên chức