Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2022

Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2022

Căn cứ Quyết định số 119 /QĐ-VQG, ngày 03 tháng 6  năm 2022 của Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022; Vườn Quốc gia Tràm Chim thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022, cụ thể:

1.Danh sách thí sinh trúng tuyển

01 thí sinh. Ngạch kế toán viên. Mã ngạch 06.031 (kèm danh sách)

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước khi nhận quyết định tuyển dụng

Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 phải nộp hồ sơ bổ sung trước khi nhận quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ (kèm theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nộp 02 bản đối với chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; còn lại nộp 01 bản);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ; 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

3. Thời gian và địa điểm bổ sung hồ sơ

- Thời gian nộp bổ sung hồ sơ là 30 ngày, kể từ ngày ra Thông báo.

Trường hợp thí sinh trúng tuyển có lý do chính đáng mà không đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết hạn hoàn thiện hồ sơ.

Quá thời hạn nêu trên, người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển; người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

- Thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp phòng Tổ chức – Hành chính theo địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc Vườn và Trang Thông tiên điện tử của VQG Tràm Chim, địa chỉ: https://vqgtc.dongthap.gov.vn. Thí sinh cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim, số điện thoại số 0277.3827.307 để được hướng dẫn cụ thể.

Văn bản đính kèm

+ Quyết định số 119 /QĐ-VQG, về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022;

+ Thông báo số 327 /TB-VQG về việc danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2022.